SOFTWARE DEVELOPMENT ACADEMY

Hitta kandidat

ANSÖK NU TILL UTBILDNINGEN SOM STARTAR I AUGUSTI/SEPTEMBER 2020! TILL ANSÖKAN


HÄR FINNS DIN NYA VÄRLDSTJÄRNA

Inom Software Development Academy samlas extremt motiverade talanger från hela världen, alla med olika bakgrund men samma drivkraft att utvecklas. Med högkvalitativ undervisning från några av de bästa internationella lärarna inom software engineering genomgår dessa kandidater en intensiv utbildning som är helt unik i sitt slag. Här hittar du din nästa supertalang, redo att ta sig an era framtida utmaningar.

 

Ett samarbete mellan:

 

 

VI UTBILDAR TOPPKANDIDATER

EN UTMANANDE UTBILDNING MED AMBITIÖSA TALANGER

Software Development Academy är ett unikt samarbete mellan Novare Potential och KTH som utbildar engagerade talanger från hela världen, redo att ta sig an framtidens IT-utmaningar. Våra särskilt utvalda kandidater har alla redan innan utbildningen viss bakgrund inom IT och/eller software development och en oerhört stark motivation att utvecklas och förändra. Genom den avancerade utbildningen får de alla en unik möjlighet att förfina sina kunskaper och ta sin expertis vidare.

Dagens enorma brist på utvecklare präglar många verksamheter. Software Development Academy är den länk som förenar nyanlända talanger som saknar nätverk inom branschen med organisationer som är i behov av modern IT-kompetens. Med en kandidat från Software Development Academy utökar ni er organisation med en mycket driven och begåvad resurs. Under utbildningens gång presenterar vi deltagare och företag för varandra för att kunna matcha särskilda behov med unik erfarenhet. Inledningsvis kommer din nya medarbetare att vara anställd av Novare Potential och exklusivt hyras ut till ert företag under det första året, och därefter tar ni över anställningen.

Läs mer

Software Development Academy är det första programmet av sitt slag i världen och motsvarar lika mycket praktisk träning i software development som i en högkvalitativ, utmanande kandidatutbildning, och förutsätter en dedikerad insats av varje deltagare. Samtliga har valts ut genom en tuff gallringsprocess som innefattar såväl engelsktester som krav på viss bakgrund eller erfarenhet inom software development. Många pratar även svenska, och cirka hälften av kandidaterna är kvinnor.

Inom det intensiva programmet som löper under fyra månader blir kandidaterna utbildade utifrån den allra senaste forskningen och erfarenheterna inom software engineering. Några av världens bästa lärare och professorer från KTH driver undervisning utifrån de kunskaper som praktiseras i bland annat open source-communities och av ingenjörer i Silicon Valley. Stor vikt läggs vid användning av beprövad agil systemutveckling, och deltagarna får kontinuerligt visa prov på sina kunskaper i såväl grupprojekt som individuella prestationer. Undervisningen anpassas och uppdateras i takt med kandidaternas behov och utveckling, och under hela utbildningen finns mentorer nära till hands i arbetet.

Om gallringsprocessen:  Vid starten av varje kurs har vi cirka 400 ansökningar till utbildningen. I annonsen för programmet finns några frågor att svara på till ansökan, och varje person behöver skicka in sitt CV. Efter att ha gått igenom samtliga ansökningar kontaktas kandidaterna med relevanta profiler, så som bakgrund inom software development eller ingenjörsutbildning. Dessa kandidater får genomföra en rad olika onlinetester (bland annat inom språk och teknisk problemlösningsförmåga) och därefter intervjuas omkring 70 kandidater som fått de högre resultaten. Av dessa 70 personer väljs till slut 30-35 kandidater ut för att genomföra utbildningen.

Samma kurs startades i Lund under hösten 2020.

 

KURSINNEHÅLL

 • Objektorienterad programmering och design
 • UML
 • Testningsmetoder och -verktyg
 • Utveckling av webapplikationer
 • XML och JSON
 • Data access och web services
 • Best practice för storskalig utveckling
 • Scrum och agila metoder

KUNSKAPER EFTER PROGRAMMET

Efter utbildningen har varje kursdeltagare totalt tillbringat omkring 585 timmar dedikerade till praktiskt kodande, något som har givit samtliga gedigna programmeringskunskaper i Java 12. Kursinnehållet fokuserar både på de grundläggande praktiska delarna från universitetsstudier i datavetenskap – vilket inkluderar datastrukturer och algoritmer, och de många nödvändiga aspekterna av programvaruutveckling. Deltagarna har genomgående kunskaper i objektorienterad programmering och UML, erfarenhet av att hantera XML och JSON-data samt programmera olika webbtjänster och utveckla webapplikationer. Utöver detta har samtliga deltagare även erfarenheter från effektivt arbete i scrum-utvecklingsteam.

LÄR KÄNNA FLER KANDIDATER

Kontakta oss så matchar vi er med rätt kandidat

Kontakta oss

Några av våra kunder

KONTAKTA OSS

När du kontaktar oss får du ett mail med info om alla kandidater som genomgår utbildningen. Därefter har ni möjligheten att träffa kandidaterna i ett förutsättningslöst möte helt gratis. Vill ni sedan anställa kandidaterna så görs det genom en konsultlösning under första året. Så vad väntar du på? Hör av dig direkt!

  Eller ring!

  +46 73 660 23 37

   Fyll i dina uppgifter och ett meddelande så återkommer vi så snart vi kan