Lärare – Kompletterande Pedagogisk Utbildning genom TRR

Vad roligt att du vill bli lärare – ett fantastiskt yrke där du kan göra skillnad!

Genom att söka till detta program så har du tagit första steget. Detta program syftar till att, parallellt med att du läser KPU – Kompletterande Pedagogisk Utbildning, kommer du vara del av ett unikt nätverk. Genom detta nätverk kommer du få tillgång till karriärrådgivning, inspirationsföreläsningar samt mentorskap – allt för att göra vägen till färdig lärare så snabb och givande som möjligt.

Ansökan till själva KPU görs till det lärosäte du vill studera på och sista ansökan för vårterminen är 15 oktober 2020. Ansökan till samtliga lärosäten görs via antagning.se. 6 lärosäten har KPU med start i januari 2021. Det är Göteborg, Karlstad, Lund, Linköping, Mälardalen (Eskilstuna) samt Uppsala.

KPU är en utbildningssatsning för dig som redan har studerat på universitet och som nu vill bli lärare. KPU tar 1-1,5 år. För att vara behörig så behöver du ha högskolestudier på en viss nivå i något av de ämnen som undervisas i svensk skola. Utbildningen kombinerar teoretiska kurser med praktisk erfarenhet genom verksamhetsförlagd utbildning på en grund- eller gymnasieskola.

För att kunna läsa KPU så behöver du ha nedan behörighet.

  • För att bli ämneslärare i ett ämne i årskurs 7-9 behöver du ha minst 90 högskolepoäng (hp) (60 hp i tidigare system) i det ämnet, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp. För att bli ämneslärare i ytterligare ett ämne behöver du ha minst 60 hp i det ämnet
  • För att bli ämneslärare i ett ämne på gymnasiet behöver du ha minst 120 hp (80 hp i tidigare system) i det ämnet, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp. För att bli ämneslärare i ytterligare ett ämne behöver du ha minst 90 hp i det ämnet.

För mer information besök studera.nu

Slutlig bedömning av behörighet görs av respektive lärosäte men vi hjälper gärna till så långt vi kan för att se om du har behörighet eller ej. För att kunna göra detta behöver vi se dokument som visar dina tidigare högskolestudier. Om du redan har Ladok utdrag eller examensbevis så kan du bifoga det. Och annars behöver du kontakta det lärosäte där du senast studerat de ämnen som du önskar bli ämneslärare inom och be dem om ett Ladokutdrag

Bifoga även ditt cv samt ett personligt brev där du berättar kort om dig själv och varför du vill bli lärare.

Detta program är endast möjligt att söka för personer som är inskrivna hos TRR

Hör gärna av dig med frågor

Vänliga hälsningar

Malin

Malin Crona

malin.crona@novare.se, 072-3087294


Fyll i dina uppgifter och ett meddelande så återkommer vi så snart vi kan