Utbildning för Läkare och Sjuksköterskor – Sophiahemmet Högskola

Introduktion till svensk hälso- och sjukvård, Avancerad nivå, 22,5 hp

Under hösten 2020 ges för 5e gången en introduktionsutbildning för läkare och sjuksköterskor med examen från länder utanför EU/EES.

Kursen omfattar 15 veckor och kommer att pågå från början av september 2020 till och med mitten av januari 2021. OBS: Den här utbildningen är kostnadsfri. 

Syftet med utbildningen är att förbereda för att arbeta som läkare och sjuksköterska inom svensk hälso- och sjukvård.

I kursen undervisas grundläggande kunskaper om och förståelse för hälso- och sjukvårdens styrning, nationella riktlinjer, regelverk och organisationskultur, professionsspråk, teamsamverkan, vårdetik och patientsäkerhet, där stor vikt läggs vid kommunikation med patienter.

Kursen har följande innehåll

 • Hälso- och sjukvårdens organisation och styrning
 • Författningar och styrdokument
 • Läkare, profession
 • Professionsspråk
 • Patientsamtal
 • Teamsamverkan
 • Vårdetik
 • Patientsäkerhet
 • Yrkesroll och professionella förhållningssätt
 • Farmakologi och läkemedelsberäkning
 • Förbättringskunskap och evidensbaserad vård
 • Socialstyrelsens nationella riktlinjer för medicinska- och kirurgiska sjukdomar
 • Praktiska övningar på kliniskt träningscentrum

Länkar till kursplanerna för läkare respektive sjuksköterskor:

1. Kursplan till program för Läkare : http://bit.ly/2uyDLe1
2. Kursplan till program för Sjuksköterskor : http://bit.ly/38ud5d8

Ansökan sker senast den 30 april och ni som uppfyller kraven kommer att intervjuas på Sophiahemmet högskola. 

Vem kan ansöka:

Du som är läkare / sjuksköterska och nyligen kommit till Sverige och är motiverad att genomföra en intensiv heltidsutbildning. Du kan söka denna utbildning om du har:

 • Beslut från Socialstyrelsen om godkänd läkar/sjuksköterskeexamen från länder utanför EU/EES.
 • Godkänt prov i svenska enligt Socialstyrelsens riktlinjer (svenska som andraspråk 3) eller motsvarande.
 • Hög studiemotivation

Se gärna vår film där tidigare deltagare berättar om sina erfarenheter här: http://bit.ly/2SryAFR

Utbildningen kommer genomföras på Sophiahemmet högskola i Stockholm. Det är viktigt att veta att utbildningen kräver fysisk närvaro och bedrivs på helfart. Kursen berättigar i dagsläget inte till CSN bidrag. För antagning till kursen krävs uppehållstillstånd i Sverige.

Vänligen bifoga Socialstyrelsens, beslut, SVA 3 intyg eller motsvarande, CV och personligt brev i din ansökan nedan.

Ni är varmt välkomna att höra av er med frågor till Natia Lortkipanidze, utbildningsadministratör, Sophiahemmet Högskola (Natia.Lortkipanidze@shh.se)


Fyll i dina uppgifter och ett meddelande så återkommer vi så snart vi kan