Fastighetsskötare / Janitor

Vi söker en självgående fastighetsskötare Kungl. Tennishallen! 

Kompetensprofil

Vi söker dig som vill lära dig att självständigt arbeta med drift- och servicearbeten inom området fastighetsteknik. Vi ser till att du får kunskap inom styrsystem för VVS och har du inte truckkörkort så ordnas det när du börjar. Språkkrav är att kunna göra sig förstådd på Svenska eller Engelska.

Grund PC-vana är ett krav.

Som person är du en problemlösare med ett tydligt kund- och servicefokus. Du är van att ta egna initiativ och bra på att kommunicera med anläggningarnas besökare och personal. Det är viktigt att du är ansvarstagande och tar kloka beslut. Eftersom det är stora anläggningar så är det mycket som behöver underhållas varje dag, det är därför viktigt att du trivs i högt tempo.

Exempel på arbetsuppgifter:

· Enklare service, felsökning och viss installation

· Felavhjälpande underhållsarbete såsom byte av packningar, låskistor, cylindrar, reparation av WC, lagning av inventarier och justering av ventilation

· VVS-felsökning och service

· Ansvar för att vissa myndighetskrav utförs som t.ex. brandtillsyn

· Trädgårdsskötsel, snöröjning och halkbekämpning

· Inköp av materiel, underhåll av maskiner och handverktyg

· Planering av tillsynsarbetet så att akuta fel inte skall uppstå. Om större fel uppkommer anlitar du en specialist

· Arbeten inför och under publika evenemang. Visst helg/nattjourarbete ingår i tjänsten

Tjänsten är på visstid. Vi kommer att intervjua löpande. Tillträde 1 mars. Vid frågor kontakta: afaaf.naddour@novarepotential.se

We are looking for an energetic janitor to work at the Royal Tennis Club in Stockholm!

Your profile

We are looking for you who want to learn how to work independently with operating and service work in the field of real estate technology. We look for you who have knowledge within the control system and plumbing. If you do not have a truck license then it is arranged by the club when you start working.

Language requirements are to be able to communicate in Swedish or English.

Basic knowledge in computer is also required.

As a person, you are a problem solver, you are customer and service oriented. You take initiatives and you are good at communicating with the customers and staff of the facility. It is very important that you take responsibility and make wise decisions. Since the club is large facility there is a continues needs that it is maintained every day, so it is important that you enjoy the fast pace work.

Some of your work tasks will be:

• Service, troubleshooting and some installation

• Troubleshooting & maintenance work such as replacement of gaskets, door locks, repair of WC, repair of furniture and adjustment of ventilation

• Plumbing troubleshooting and service

• Responsibility for carrying out certain regulatory requirements such as fire supervision

• Gardening, snow removal and anti-slip

• Purchase of equipment, maintenance of machines and hand tools

• Planning of preliminary work to avoid any emergency situations or problems.

• Sometimes you are going to work before and during public events. Some weekends / night work is included in the job as well.

This is a full-time position with 12 months contract. We are interviewing on regular basis so send your application as soon as possible. Start date is March 1st. For questions, please contact: lana.haddad@novarepotentials.e


Fyll i dina uppgifter och ett meddelande så återkommer vi så snart vi kan